facebook

Възможностите за финансиране на иновации със средства от ЕС ще представи БАН в Сливен

Петък, 21 Март 2014

145g.ban 2.jpgС научна конференция “Хоризонт 2020 - наука и иновации” и с форум на тема “Културно историческо наследство, влияние на науката и образованието върху социално-икономическото развитие на град Сливен и Сливенски регион” ще бъде отбелязана 145-годишнината на Българска академия на науките в Сливен. 

Събитието ще се проведе на 24 и 25 март т.г. в рамките на Дни на отворените врати на БАН, които се организират от Регионален академичен център – Сливен. Информационната кампания ще бъде открита от чл.-кор. Димитър Димитров и от кмета на града инж. Кольо Милев.

По време на научния форум ще бъдат обсъдени бъдещето на региона в областта на туризма, археологията, културата и изкуствата. Сред лекторите са акад. Константин Косев и акад. Евгени Головински , както и доц. д-р Георги Нехризов и проф. дн Диана Гергова от Национален археологически институт и музей, проф. дн Лозанка Пейчева и доц. д-р Валя Райчева от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей.

В рамките на конференцията  “Хоризонт 2020 - наука и иновации” ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейския съюз. Програмата на ЕС за научни изследвания, развойна дейност и иновации за периода 2014—2020 г. е основен приоритет в работата на Българска академия на науките. Научните планове на всички институти към Академията ще бъдат изцяло съобразени с приоритетите на „Хоризонт 2020“, за да може да финансира възможно най-голям брой свои проекти. БАН вече е стартирала разговори с водещи научни организации в Европа с цел обмен на опит в подготовката на проекти, с които да се кандидатства за финансиране по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.

73% от регистрираните в страната патенти през м.г. се падат на Българска академия на науките. Привлечени са над 30 млн. евро европейско финансиране за 217 проекта за миналия програмен период.

Общият размер на средствата, които се предвижда да бъдат отпуснати от ЕС е в размер на 80 млрд. евро. Програмата „Хоризонт 2020” ще се съсредоточи върху превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища в рамките на Общността, научноизследователски организации и бизнеса и променят положително живота на хората.

По време на конференцията акад. Васил Сгурев, проф.  д.н. Гарабед Минасян и чл.кор. Филип Филипов ще представят темите ”Проблеми на технологиите и иновациите у нас” и „Инвестиции и икономически растеж”. Проф. дтн Васил Каварджиков, директор на Институтът по механика ще презентира проекти, които са финансирани от Националния иновационен фонд. Институтът по полимери ще представи иновационния потенциал, а Институтът по инженерна химия – възможностите за получаване на енергия от възобновяеми енергийни източници.