facebook

Кръгла маса „ Политическата система, държавата и обществото в България през ХХ век”

Понеделник, 09 Декември 2013

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН
О Р Г А Н И З И Р А

Кръгла маса „ Политическата система, държавата и обществото в България през ХХ век”, 
посветена на 85-годишнината от рождението на акад. Мито Исусов (1928 -1997), в рамките на семинара "Актуални проблеми на историята и историографията".

Научен ръководител на Кръглата маса - проф. д.и.н. Димитър Луджев. 

Кръглата маса ще се проведе на 11 декември (сряда) 2013 г. от 10.00 до 15.00 ч. в Заседателната зала  на Института, 
на бул. Шипченски проход №52, бл.17, втори етаж.

ПРОГРАМАТА:
  
10.00 - 10.05 - Откриване на Кръглата маса от директора на ИИИ-БАН проф. д.и.н. Илия Тодев
10.05 - 10.15 - Проф. д.и.н. Димитър Луджев, ИИИ-БАН: „За учения, общественика и човека Мито Исусов”

10.15 - 10.30 - Проф. д.и.н. Илия Тодев, ИИИ-БАН: ”Акад. М. Исусов и Историческата школа в Приморско 1978-1999".

10.30 - 10.45 - Проф. д.и.н. Димитър Луджев, ИИИ-БАН: «Българската държава през ХХ век между демокрацията и диктатурата.»
10.45 - 11.00 - Доц. д-р Румяна Първанова, ИИИ-БАН: ”Българските политически партии и проектът на А. Бриан за Европейски федерален съюз (1930)”
11.00 - 11.15 - Проф. д-р Искра Баева, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”: ”Еволюция в противопоставянето общество – власт в епохата на социализма”.

11.15 - 11.30 - Проф. д-р Йордан Баев, Военна академия: ”Българското военно разузнаване в държавно-политическата система на България 1891-1991”

11.30 - 11.45 - Доц. д-р Наталия Христова, НБУ: "Обективно" и "субективно" в интерпретацията на социалистическата културата в България” 
11.45. – 12.00 - Гл. ас. Ирина Григорова, ИИИ-БАН: ” Държавната политика в България в областта на спорта (1944-1989)” 
12.00 - 12.15 - Ас. д-р Евгений Кандиларов, ИИИ-БАН: „Научната политика в България през втората половина на ХХ век (политико-идеологически аспекти)”

12.15 - 12.30 - Проф. Евгения Калинова, ИФ на СУ, „Сянката зад героя: Мейнард Барнс и Никола Петков през втората половина на 40-те години”
 
12.30 - 12.45 - Доц. д-р Румяна Богданова, ИИИ-БАН: „От плуралистично към тоталитарно общество / България през втората половина на 40-те години на 20 век/”

12.45 - 13.00 - Гл. ас. д-р Детелина Динева, ИИИ-БАН: "(Не)памет за лицата на самиздат в България".

13.00 - 13.15 - Гл. ас. д-р Надя Филипова, ИИИ-БАН: ”Българската държавно-партийна линия и арабските компартии по палестинския проблем /втората половина на 60-те-началото на 70-те години на 20 век/”.

13.15 - 13.30 - Доц. д-р Илияна Марчева, ИИИ-БАН: ”Икономическата реформа от средата на 60-те години на ХХ век в България”

13.30 - 13.45 - Гл. ас. д-р Христо Милков, ИИИ-БАН: "Първи стъпки към демокрацията: от декор към декор”

13.45-14.30 - Дискусия