facebook

Участниците в Кръглата маса „България – средище на толерантността“ подписаха Декларация

Понеделник, 25 Март 2013

ban sgradaНа 5 март т.г., по инициатива на БАН се проведе Кръгла маса на тема „България – средище на толерантността“. Дискутираха се въпроси, свързани със съдбата на различни етнически и религиозни общности в България, преследвани и подложени на геноцид по време на историческите събития през първата половина на ХХ в., както и на отношението на държавата ни и на българския народ към тях.

В центъра на дискусиите беше въпроса за толерантността на българите – толерантност към различна етническа и религиозна принадлежност на българските граждани, към правото им за изразяване на различни идеи и убеждения, към взаимна защита на интересите един на друг. 

В дискусиите на Кръглата маса взеха участие видни български религиозни дейци, учени, общественици и представители на отделните общности – Н. Пр. Тивериополски епископ Тихон, акад. Стефан Воденичаров, акад. Георги Марков, г-н Гиньо Ганев, г-н Станимир Илчев, чл.-кор. Светлана Куюмджиева, проф. д-р Агоп Гарабедян, проф. д.т.н. Гаро Мардиросян, проф. д-р Михаил Матвеев, д-р Максим Бенвенисти, доц. д-р Сергей Рожков, проф. д-р Цветана Кисьова, доц. д-р Румяна Маринова-Христиди и др. 

Във всички изказвания се защити идеята, че толерантността в една страна може да бъде гарант за икономически и социален напредък, за насърчаване на развитието на области, от които зависи постигането на по-добър живот, като вярата, образованието, науката, културата, иновациите и напредъка на технологиите. 

Кръглата маса премина при изключителен интерес и бе широко разгласена от медиите. В резултат на това, както и предвид на сложната обстановка в страната ни на социална и политическа криза, се реши да се изготви още една Декларация за толерантност – към подписаната вече такава между Националния съвет на религиозните общности и БАН, че българинът, в кризисни моменти като днешния, е взимал неведнъж хуманни решения и толерантно е приемал „другия” до себе си, без оглед на етническата му и религиозна принадлежност. 

С Декларацията за толерантността се призовават всички здравомислещи граждани в нашата страна да спазват както Конституцията на Република България, така и международните нормативни документи за мир, сътрудничество, социален и хуманен напредък, като опирайки се на тях, заявят ясно своята активна гражданска позиция в защита на интересите на цялото българско общество и респективно, в защита на постигането на по-добър живот за всички нас. Текстът на Декларацията публикуваме  тук.