facebook

Кръгла маса на тема ” България и Русия (XVIII-XXI в.)–стереотипи и деконструкции"

Сряда, 15 Май 2013

ban sgrada

afi6

ПРОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСА