Йорданка Пенева ПЕТКОВА - гл. юрисконсулт
тел.: 02/979 53 45

Гергана ГЕРГОВА-АНГЕЛОВА - гл.юрисконсулт
тел.: 02/979 53 18

Бианка Божидарова СТЕФАНОВА - гл.юрисконсулт
тел.: 02/979 53 18

Григор Иванов ГРИГОРОВ - гл.юрисконсулт
тел.: 02/979 53 61

Цветомира Киркова КИРКОВСКА - юрисконсулт
тел.: 02/979 52 17